Skip to main content

Verslag 5 mei 2022 Madurolezing

Dit jaar werd de Madurolezing gehouden door Karwan Fatah-Black. Op ons verzoek ging hij in op het slavernijverleden en hoe zich dit kan verhouden tot de tweede wereldoorlog en vrijheidsberoving. Zijn lezing vindt u hier . 

De lezing is ook te zien als you tube film. Deze kunt u hier bekijken

Na de lezing was er een spetterend muzikaal optreden van Soleil, zangeres en Mark toetsenist. Geniet nog na via dit filmpje 

Ook werden er hier weer gedichten voorgelezen voortgekomen uit de samenwerking met de school der poëzie, de Shri laksmi basisschool en de OSB middelbare school. De gedichten vindt u hier.  

Op het Anton de Komplein vond voor de eerste keer een bevrijdingsfestival plaats. Georganiseerd door de vereniging Ons Suriname. Hier werden eveneens gedichten voorgedragen, deze leest u hier. Ook stonden er banieren van de portretten die door Herman Morsink, mede in opdracht van ons comité, zijn gemaakt.

 

 

 

5 mei 2019 vrijheidslunch en Maduro lezing

Op 5 mei vond onze vrijheidslunch en Madurolezing plaats. In het Bijlmerparktheater bezochten zo'n 75 mensen de lunch en de lezing. 

Janneke Roos , onze voorzitster heette een ieder welkom,

...''Dit jaar vieren we ons tweede lustrum en is het voor het 10e jaar op rij dat ons Comite zich als stichting inzet voor de waarde van vrijheid. Hierbij ligt in toenemende mate de nadruk op het doorgeven van de vrijheid waarbij we historische gebeurtenissen in verband brengen met de actualiteit, met het oog op de toekomst.... " Haar volledige toespraak vindt u hier

De lezing werd gehouden door Professor Joep Leerssen, hoogleraar Europese studies aan de UVA. Dit jaar was het landelijke thema, “In vrijheid kiezen”. Hij nam ons mee in de geschiedenis, het tijdsgewricht rondom de tweede wereldoorlog. In de context van de koloniale macht die Nederland nog was belichtte hij de rol van de verzetstrijders en gesneuvelde militairen zoals Anton de Kom, George Maduro en Boy Ecury, namen die bij regelmatige bezoekers van onze lezingen inmiddels bekend zijn. 

..."Vrijheid en kiezen zijn woorden die veel met elkaar te maken hebben, we kunnen ze zelfs combineren tot het begrip "keuzevrijheid". Dat je kúnt kiezen, is een vorm van vrijheid; dat je vrij bent uit zich in de vrijheid om je eigen keuzes te kunnen maken. Maar vrijheid legt ook een verplichting op, en "keuzes kunnen maken" betekent vaak: keuzes *durven* maken. Een collega van me zei ooit, ironisch: iedereen wil keuzes; maar niemand wil beslissingen moeten nemen. Kiezen vergt soms een krachtsinspanning, je moet knopen doorhakken, een besluit nemen, staan waar je voor staat. En die krachtsinspanning: dat is de verplichting die de vrijheid ons oplegt".... De hele lezing vindt u hier 

Ook kregen de bezoekers een preview te zien van de documentaire die het comité maakt over Anton de Kom in de serie Echte Helden. De achterkleinzoon van Anton de Kom, Vincent de Kom, vertelt over zijn familiegeschiedenis en die van Anton de Kom. 

Tijdens de lunch, verzorgd door stichting Congada, gaf Sir Duke, die later deze middag, de voorstelling Hatta en de Kom in het theater zullen spelen, een inkijkje in de beweegredenen van deze voorstelling. Het zoeken in de eigen (familie)geschiedenis van de makers met roots in Suriname en 'Nederlands indië'/Indonesie. 

De middag werd gemodereerd door Harriët Duurvoort publicist en columniste voor de Volkskrant. 

In het bijgaande foto-album een verslag van deze middag. 

 • 10vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-6

 • vrijheidsmaaltijd film anton de kom (1 van 1)

 • vrijheidsmaaltijd Hatta en de Kom zaaldiscussie (1 van 1)

 • vrijheidsmaaltijd Hatta en de Kom (1 van 1)

 • 12vrijheidsmaaltijd zaaldiscussie (1 van 1)

 • 11vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)

 • 09vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-5

 • 02vrijheidsmaaltijd 1 (1 van 1)-2

 • 08vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-4

 • 07vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-3

 • 06vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-2

 • 05vrijheidsmaaltijd de maaltijd (1 van 1)

 • 04vrijheidsmaaltijd 1 (1 van 1)

 • 03vrijheidsmaaltijd 1 (1 van 1)-3

 • whatta en de kom

Er is ook een videoregistratie gemaakt van de hele middag, deze vindt u hier 

 

 

 

 

 

 

Madurolezing 5 mei 2014

kunte madurolezing 2014 
Uitgesproken vanaf het podium van het Bevrijdingsfestival door Kunta Rincho   

Madurolezing Kunta 5 mei 2014 – Vrijheid geef je door

Inleiding

Broeders en zusters, dames en heren, ik heet u allen welkom vandaag bij de George Maduro lezing 2014. Mijn naam is Kunta en aan mij dus vandaag de eer wat woorden met jullie te delen. Ik wil de organisatie en in het bijzonder mevrouw Hannie Stork bedanken voor deze mogelijkheid. Niet een ieder durft het aan om mij een podium te geven.

Aangezien deze lezing een hulde is aan de Antilliaanse verzetsstrijder George Maduro, naar wie ook Madurodam is vernoemd, wil ik eerst stil staan bij de strijd die hij en vele anderen geleverd hebben. Strijders als Boy Ecury en Luis De Lannoy maar zeer zeker ook als Anton de Kom aan wiens voet wij nu staan. Strijders die zich moedig hebben getoond maar niet allen de erkenning hebben gekregen die zij verdienden. Vervolgens ga ik in op een weinig besproken kwetsbare historische realiteit die zelden besproken wordt maar die van essentieel belang is om vrijheid werkelijk door te kunnen geven. Alvorens ik verder ga wil ik een ieder meegeven dat er een kans is dat ik vandaag dingen zeg die je liever niet hoort of waar je het niet mee eens bent. Dit kan en mag gelukkig ook. Ik sta hier echter niet met de intentie om mensen boos of verdrietig maken maar ik sta hier als een instrument voor vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid.

George Maduro

George Maduro wordt in 1916 op Curaçao geboren. Tijdens de Duitse inval in 1940 studeert hij rechten in Leiden. Hij is tevens reserveofficier en oogst veel bewondering als hij in mei 1940 voorkomt dat de Duitse bezetters villa Leeuwenberg in Rijswijk innemen. Na de capitulatie komt hij als krijgsgevangene in het Oranjehotel in Scheveningen terecht. Een halfjaar later komt hij weer vrij.In 1942 moet Maduro zich net als andere reserveofficieren melden bij de Duitsers. Hij duikt onder bij familie van een studievriend en sluit zich aan bij het verzet. Hij helpt onder andere geallieerden naar Spanje en Portugal te vluchten. In 1943 vertrekt hij zelf ook naar Spanje om zich in Londen aan te kunnen melden bij de Nederlandse strijdkrachten. Hij wordt echter verraden. Op de Belgisch-Franse grens wordt hij aangehouden en door de Duitsers als militair geïnterneerd in Saarbrücken. In 1944 gaat hij naar het concentratiekamp Dachau, waar hij in 1945 overlijdt aan vlektyfus.

Lees meer …Madurolezing 5 mei 2014

Madurolezing en vrijheidsmaaltijd 5 mei 2018

De Madurolezing van dit jaar stond in het teken van Vergeten Verzet. De rol van de Antillen tijdens de 2e wereldoorlog. 
Dat de Antillen een bijzondere rol hebben gespeeld tijdens de tweede wereldoorlog is bij velen onbekend. In aanwezigheid van de plaatsvervanger van de gevolmachtigd minister van van Curaçao, mevrouw Eunice M.D. Eisden kwamen de verschillende aspecten van deze rol aan bod. 

Samenvatting Madurolezing en vrijheidsmaaltijd 2018

 

De sprekers, met als ceremoniemeester,  Elvis Manuela van het Ministerie van Defensie, gingen op verschillende wijze met het thema vergeten verzet om. 

Samira Rafaela, Landelijk Projectleider Inclusie bij de Politie Nederland,  benadrukte vooral de rol van de sterke vrouwen. Die zowel in haar leven als dat van anderen een belangrijke rol speelde en spelen. 
Twee citaten uit haar krachtige en mooie toespraak: 

"Het is belangrijk dat we de geschiedenis van onze verzetsheldinnen kennen en dat we het effect van
hun daden verzilveren. Om te leren en om nooit meer te vergeten. Zodat we jonge meisjes niet meer
horen zeggen: ik ben het niet waard of ik kan het niet, omdat ik vrouw ben. Dat ze op deze wereld
starten met het gevoel: ik mag er zijn.
Ik wil dan vandaag ook een oproep doen om hier veel meer aandacht aan te besteden. De strijd voor
vrouwenrechten wordt voor een deel ook gevoed door de miskenning van vrouwen. Dit is door te
voeren naar een heel ver verleden. Ze worden per definitie geboren als verzetsheldinnen vanwege het
onophoudend bestaan van stigma’s en stereotyperingen. Dit terwijl de vrouw de mens notabene op
de wereld zet, vaak alleen staat in de opvoeding van de kinderen, tal van zorgtaken op haar neemt
voor de omgeving en nog aan met zich zelf bezig moet zijn. Laten we de heldendaden van onze
vrouwen dus niet vergeten maar eren".

"Maar ik eindig toch met dank aan alle verzetsheldinnen in deze wereld. Misschien wilt u even naar de
vrouw naast u kijken of wilt u op dit moment aan een vrouw denken die u dierbaar is. Dank dat jullie
er zijn. Dank dat jullie zoveel mensen hebben beschermd, meer slachtoffers hebben voorkomen en dat
nog steeds doen. Jullie zijn heldinnen voor ons " !
De hele toespraak is via ons comité op te vragen. 

Quito Nicolaas (poëzie) , las zijn gedicht 'een verloren zoon' voor.

Jos Rozenburg verraste velen in de zaal met een boeiend betoog over de rol die 'de eilanden' de Caraiben hebben gespeeld in de tweede wereldoorlog. Een verhaal dat veel mensen niet kennen. Het belang van de raffinaderijen de opslag van olie en kerosine. Op enig moment de enige plek tijdens de oorlog waar nog vrije brandstof was te vinden voor de geallieerden. Verduistering van het eiland om de vijand geen kansen te geven tot bombardementen. 
De geldinzameling voor de rest van het koninkrijk. In zijn boek  'De Antillen in de Tweede Wereldoorlog heeft hij het onbekende en fascinerende verhaal vertelt' . Op de website Antilleatwar.com is uitgebreide informatie te vinden over deze bijzondere periode. 

Lees meer …Madurolezing en vrijheidsmaaltijd 5 mei 2018

5 mei Madurolezing 2017

Het 4en5mei CAZ heeft in goede samenwerking met het CEC-gebouw en ProFor op vrijdag 5 mei 2017 een middagvullend programma verzorgd dat gewijd was aan de Arubaanse verzetsheld Boy Ecury. De bevrijdingslunch werd gecaterd door het Orion College.

De toespraak van Comité-voorzitter Janneke Roos werd livestream uitgezonden link naar de livestream)

De middag werd geopend door Gevolmachtigd Minister van Aruba, de heer J.D.E. Yrausquin.

Ook de Maduro Lezing, uitgesproken door Giselle Ecury, werd livestream uitgezonden link naar de livestream 

Tevens vond de prijsuitreiking plaats aan de winnaars van de prijsvraag rond brieven aan “oom Boy” ingezonden door leerlingen van het ROC en basischool Samenspel. Dit werd gevolgd door een debat.

De 5 mei viering werd deels bekostigd door ons Comité en deels mogelijk gemaakt door bijdragen van het 4en5 mei Comité Amsterdam.

Dit evenement werd bijgewoond door ongeveer 200 bezoekers.