Skip to main content

Madurolezing en vrijheidsmaaltijd 5 mei 2018

Samira Rafaela

De Madurolezing van dit jaar stond in het teken van Vergeten Verzet. De rol van de Antillen tijdens de 2e wereldoorlog. 
Dat de Antillen een bijzondere rol hebben gespeeld tijdens de tweede wereldoorlog is bij velen onbekend. In aanwezigheid van de plaatsvervanger van de gevolmachtigd minister van van Curaçao, mevrouw Eunice M.D. Eisden kwamen de verschillende aspecten van deze rol aan bod. 

Samenvatting Madurolezing en vrijheidsmaaltijd 2018

 

De sprekers, met als ceremoniemeester,  Elvis Manuela van het Ministerie van Defensie, gingen op verschillende wijze met het thema vergeten verzet om. 

Samira Rafaela, Landelijk Projectleider Inclusie bij de Politie Nederland,  benadrukte vooral de rol van de sterke vrouwen. Die zowel in haar leven als dat van anderen een belangrijke rol speelde en spelen. 
Twee citaten uit haar krachtige en mooie toespraak: 

"Het is belangrijk dat we de geschiedenis van onze verzetsheldinnen kennen en dat we het effect van
hun daden verzilveren. Om te leren en om nooit meer te vergeten. Zodat we jonge meisjes niet meer
horen zeggen: ik ben het niet waard of ik kan het niet, omdat ik vrouw ben. Dat ze op deze wereld
starten met het gevoel: ik mag er zijn.
Ik wil dan vandaag ook een oproep doen om hier veel meer aandacht aan te besteden. De strijd voor
vrouwenrechten wordt voor een deel ook gevoed door de miskenning van vrouwen. Dit is door te
voeren naar een heel ver verleden. Ze worden per definitie geboren als verzetsheldinnen vanwege het
onophoudend bestaan van stigma’s en stereotyperingen. Dit terwijl de vrouw de mens notabene op
de wereld zet, vaak alleen staat in de opvoeding van de kinderen, tal van zorgtaken op haar neemt
voor de omgeving en nog aan met zich zelf bezig moet zijn. Laten we de heldendaden van onze
vrouwen dus niet vergeten maar eren".

"Maar ik eindig toch met dank aan alle verzetsheldinnen in deze wereld. Misschien wilt u even naar de
vrouw naast u kijken of wilt u op dit moment aan een vrouw denken die u dierbaar is. Dank dat jullie
er zijn. Dank dat jullie zoveel mensen hebben beschermd, meer slachtoffers hebben voorkomen en dat
nog steeds doen. Jullie zijn heldinnen voor ons " !
De hele toespraak is via ons comité op te vragen. 

Quito Nicolaas (poëzie) , las zijn gedicht 'een verloren zoon' voor.

Jos Rozenburg verraste velen in de zaal met een boeiend betoog over de rol die 'de eilanden' de Caraiben hebben gespeeld in de tweede wereldoorlog. Een verhaal dat veel mensen niet kennen. Het belang van de raffinaderijen de opslag van olie en kerosine. Op enig moment de enige plek tijdens de oorlog waar nog vrije brandstof was te vinden voor de geallieerden. Verduistering van het eiland om de vijand geen kansen te geven tot bombardementen. 
De geldinzameling voor de rest van het koninkrijk. In zijn boek  'De Antillen in de Tweede Wereldoorlog heeft hij het onbekende en fascinerende verhaal vertelt' . Op de website Antilleatwar.com is uitgebreide informatie te vinden over deze bijzondere periode. In opdracht van Profor is er een documentaire gemaakt over de rol van de Antillen in de tweede wereldoorlog. Uiteindelijk zal er een zevendelige documentaire uitkomen. Tijdens deze middag werd een deel vertoond bij wijze van premiere. 

Janneke Roos bedankte alle sprekers, 'werkenden achter de schermen' haar toespraak kunt u hier vinden

Tot slot werd de vrijheidsmaaltijd genuttiged, verzorgd door vrijwilligers van Profor. 

De Vrijheidsmaaltijd en de Madurolezing is mede mogelijk gemaakt door samenwerking tussen ons comité, Profor, het cultureel eduactief centrum en het museum Open Space. 

via deze link vindt u een fotoimpressie van deze middag.