Skip to main content

5 mei 2019 vrijheidslunch en Maduro lezing

Op 5 mei vond onze vrijheidslunch en Madurolezing plaats. In het Bijlmerparktheater bezochten zo'n 75 mensen de lunch en de lezing. 

Janneke Roos , onze voorzitster heette een ieder welkom,

...''Dit jaar vieren we ons tweede lustrum en is het voor het 10e jaar op rij dat ons Comite zich als stichting inzet voor de waarde van vrijheid. Hierbij ligt in toenemende mate de nadruk op het doorgeven van de vrijheid waarbij we historische gebeurtenissen in verband brengen met de actualiteit, met het oog op de toekomst.... " Haar volledige toespraak vindt u hier

De lezing werd gehouden door Professor Joep Leerssen, hoogleraar Europese studies aan de UVA. Dit jaar was het landelijke thema, “In vrijheid kiezen”. Hij nam ons mee in de geschiedenis, het tijdsgewricht rondom de tweede wereldoorlog. In de context van de koloniale macht die Nederland nog was belichtte hij de rol van de verzetstrijders en gesneuvelde militairen zoals Anton de Kom, George Maduro en Boy Ecury, namen die bij regelmatige bezoekers van onze lezingen inmiddels bekend zijn. 

..."Vrijheid en kiezen zijn woorden die veel met elkaar te maken hebben, we kunnen ze zelfs combineren tot het begrip "keuzevrijheid". Dat je kúnt kiezen, is een vorm van vrijheid; dat je vrij bent uit zich in de vrijheid om je eigen keuzes te kunnen maken. Maar vrijheid legt ook een verplichting op, en "keuzes kunnen maken" betekent vaak: keuzes *durven* maken. Een collega van me zei ooit, ironisch: iedereen wil keuzes; maar niemand wil beslissingen moeten nemen. Kiezen vergt soms een krachtsinspanning, je moet knopen doorhakken, een besluit nemen, staan waar je voor staat. En die krachtsinspanning: dat is de verplichting die de vrijheid ons oplegt".... De hele lezing vindt u hier 

Ook kregen de bezoekers een preview te zien van de documentaire die het comité maakt over Anton de Kom in de serie Echte Helden. De achterkleinzoon van Anton de Kom, Vincent de Kom, vertelt over zijn familiegeschiedenis en die van Anton de Kom. 

Tijdens de lunch, verzorgd door stichting Congada, gaf Sir Duke, die later deze middag, de voorstelling Hatta en de Kom in het theater zullen spelen, een inkijkje in de beweegredenen van deze voorstelling. Het zoeken in de eigen (familie)geschiedenis van de makers met roots in Suriname en 'Nederlands indië'/Indonesie. 

De middag werd gemodereerd door Harriët Duurvoort publicist en columniste voor de Volkskrant. 

In het bijgaande foto-album een verslag van deze middag. 

 • 10vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-6

 • vrijheidsmaaltijd film anton de kom (1 van 1)

 • vrijheidsmaaltijd Hatta en de Kom zaaldiscussie (1 van 1)

 • vrijheidsmaaltijd Hatta en de Kom (1 van 1)

 • 12vrijheidsmaaltijd zaaldiscussie (1 van 1)

 • 11vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)

 • 09vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-5

 • 02vrijheidsmaaltijd 1 (1 van 1)-2

 • 08vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-4

 • 07vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-3

 • 06vrijheidsmaaltijd Joep (1 van 1)-2

 • 05vrijheidsmaaltijd de maaltijd (1 van 1)

 • 04vrijheidsmaaltijd 1 (1 van 1)

 • 03vrijheidsmaaltijd 1 (1 van 1)-3

 • whatta en de kom

Er is ook een videoregistratie gemaakt van de hele middag, deze vindt u hier