Skip to main content

Vergeten helden uit de Oost en de West SGR 20-12

Vergeten helden uit de Oost en de West Verslag 7e thema bijeenkomst in het kader van de Internationale Dag Rechten van de mens.In het kader van de Internationale dag van de Rechten van de Mens organiseerden het Comité 4 en 5 mei Amsterdam-Zuidoost en Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) voor de 7e keer een themabijeenkomst. Het Thema was: Vergeten helden uit de Oost en de West.

Naar aanleiding van het nationaal herdenkingsthema ‘Verzet in WO2’‘ in 2018 hebben we gekozen voor het thema ‘Vergeten helden uit de Oost en de West’ en hun rol in het Nederlands verzet. Op deze wijze kregen zij postuum de aandacht die zij verdienen. Burgers en strijdkrachten van de voormalige koloniën van Nederland in de Oost en de West hebben actief deelgenomen aan het bestrijden van de gezamenlijke vijanden, Japan en Duitsland, zowel overzee en als in Nederland. Anton de Kom is hier een bekend voorbeeld van, maar naast De Kom zijn er nog veel meer namen te noemen.Dit thema is des te interessanter nu het kabinet Rutte III in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft opgenomen dat het de kennis wil vergroten over de geschiedenis, waarden en vrijheden van Nederland. Leerlingen moeten het Wilhelmus en de historische context ervan leren en zij zullen tijdens schooltijd naar het Rijksmuseum gaan en het parlement bezoeken. Ook wil het kabinet historische plaatsen beter zichtbaar maken en jongeren de in 2006 vastgestelde Nationale Canon op hun 18e verjaardag cadeau doen.De regering stelt: “we vinden het belangrijk de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te vergroten. Deze maken ons tot wat we samen zijn. In Nederland is iedereen gelijkwaardig, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of geloof. Tolerantie naar andersdenkenden is de norm en kerk en staat zijn gescheiden. In Nederland kun je kiezen welk geloof je wilt belijden, of om niet te geloven. Dit zijn waarden waar we trots op zijn en die ons maken tot wie we zijn. Het is van groot belang dat we die historie en waarden actief uitdragen. Het zijn ankers van de Nederlandse identiteit in tijden van globalisering en onzekerheid.De invalshoek die de regering hierbij kiest is tolerantie naar andersdenkenden. Wij willen graag de aandacht vestigen op onderdelen van de geschiedenis die hierdoor overgeslagen lijken te worden, zoals het slavernijverleden van Nederland en de gevolgen van de aanwezigheid van de Nederlanders in ‘de Oost’ en ‘de West’ voor de mensen die daar oorspronkelijk woonden of die daar door de Nederlanders als slaaf-gemaakten naar toe werden gebracht. De VOC en de slavernij zijn onderdeel van de Nationale Canon, maar beoogt de regering ook meer kennis van dat stuk nationaal verleden?Om half tien‘s morgens stroomde het studiecentrum van het Reigersbos College vol met 150 leerlingen van de hogere klassen van VWO, Havo en MBO. Drie vertegenwoordigers uit de Amsterdamse politiek, te weten Simion Blom van Groen Links en geestelijke vader van de motie om in Amsterdam een Slavernij museum in te richten, Anne Martinn voor de VVD en Hans Res van het CDA waren aanwezig om het beleid politiek in te bedden, dan wel van kritisch commentaar te voorzien.De directeur van de school ging in op de geschiedenis van zeven keer samenwerken met het Comité 4 en 5 mei Amsterdam Zuidoost en het belang om samen stil te staan bij de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.Voordat het debat begon werd er door sociologe Aspha Bijnaar een kort maar inspirerend verhaal verteld over vrouwen ten tijde van de oorlog en geïllustreerd met dia´s. Historica Dineke Stam vertelde over vrouwen en slavernij in Zuidoost Azië.Moderator Kunta Rincho nodigde de jongelui uit om te reageren op verhalen van de twee spreeksters en op de stellingen die na de pauze aan de orde kwamen. De inbreng van de politici was goed, zonder al te veel politieke lading waardoor hun boodschap oprecht over kwam.De stellingen1 Het zingen van het Wilhelmus en een bezoek aan het Rijksmuseum draagt bij tot meer tolerantie en verbinding2 Bij het vak Geschiedenis moet meer aandacht worden besteed aan de vergeten verzetshelden uit “de oost” en “de west”.3 Het is niet nodig een Nationaal Slavernij Museum op te richten, er zijn al genoeg musea over slavernij4 Nederland moet herstelbetalingen voldoen aan de landen die zij gekoloniseerd hebben.Bij het zingen van het Wilhelmus kwam het meest eenduidige commentaar, als je je niet thuis voelt en niet oprecht geaccepteerd voelt in Nederland heeft het ook geen zin om het Wilhelmus te zingen.Over een Nationaal slavernij museum waren de meningen verdeeld en de reactie op herstelbetalingen kwam niet goed uit de verf. De aanwezige volwassenen zoals Simion Blom, Aspha Bijnaar en een docent wilden wel dat er herstelbetalingen zouden komen maar dan meer in de zin van ruimhartiger beleid gericht op ontplooiing van arbeid en scholing voor de bewoners in de voormalige koloniën.Het was een boeiende bijeenkomst. In de nabespreking met de organisatoren zijn een aantal verbeterpunten genoemd, die volgend jaar bij de 8ste bijeenkomst zeker uitgewerkt gaan worden.Comite 4en 5 mei Amsterdam Zuidoost.