Skip to main content

Verslag van de Madurolezing 2023 op 5 mei met Rudi Vranckx

Rudi Vranckx, als ervaren oorlogscorrespondent heeft in New Metropolis Zuidoost de Maduro lezing gehouden. Na de lezing was er een panelgesprek waaraan deelnamen: Rudi Vranckx, Domenica Ghidei Biidu, mensenrechten jurist, Tochukwe een Nigeriaanse student die in Oekraïne studeerde en moest vluchten, Tania Tepliashyna, van de organisatie Zeilen van Vrijheid. Zeilen van Vrijheid organiseert hulp met o.a. ambulances voor Oekraïne. Onder begeleiding van moderator Fadoua Alaoui onstond een indringend gesprek tussen de panelleden en ook de zaal. 

In de lezing van Rudi komen een aantal beelden voor die schokkend zijn, de verschikkingen van oorlog!

Hier de link naar het volledige programma van de madurolezing. 

 

Dag rechten van de mens 2022

Dag van de Rechten van de Mens (DRM) op 19 december 2022 Lely Lyceum

Zoals ieder jaar organiseert ons comité samen met het Ing.Lely lyceum in Reigersbos rondom de dag van de rechten van de mens een debat rond één van de mensenrechten. Dit jaar stond het thema vluchtelingen centraal.

Het thema was “Wat zou jij willen en kunnen inleveren van je persoonlijke leefomstandigheden ten behoeve van vluchtelingen in nood? Dilemma’s rondom migratie, asiel en het Vluchtelingenverdrag´

Vooraf waren in kleinere HAVO4 leerling groepen vijf kranten artikelen bestudeerd die gingen over de vluchtelingen problematiek. Met name over de huisvestingsproblematiek en de autonomie van de betrokken gemeenten: Artikelen over Ter Apel, Het cruiseschip als huisvestingsplaats, het voorrangsbeleid van de gemeente Utrecht, over de opvang in de gemeente Wijk bij Duurstede en het gedoe met het hotel in Tubbergen.

Aan de hand van 8 opdrachten moeten de leerlingen tot meer inzicht komen om later in het plenaire debat hierover te kunnen meepraten.

Het doel van deze opdracht was het enigszins thuisraken in de problematiek, en het oefenen in het debatteren hierbij. Eén en ander was nog onderbouwd door lessen Maatschappijleer die gingen over verschillende soorten migranten en vluchtelingen, en hun rechten zoals vastgelegd in internationale verdragen.

Op de dag zelf op 19 januari werden de uitkomsten van deze discussies per krantenartikel in 5 groepen met elkaar vergeleken.

Hierna werd centraal gedebatteerd door de circa 60 betrokken leerlingen.

Vayhishta Miskin, stadsdeelbestuurder in Zuidoost was gevraagd om een beeld te schetsen van het werk dat o.a. door Stadsdeel Zuidoost  wordt gedaan op het gebied van opvang van vluchtelingen en andere migranten. Over wat je kinderen kunt laten doen in de noodopvang. En over wat een stadsdeelbestuurder zoal tegenkomt bij de opvang van vluchtelingen in Zuidoost.

Er werd hierna intensief gediscussieerd aan de hand van een volgende set stellingen:

  1. Gemeenten moeten asielzoekers alleen toelaten als de eigen burgers hiermee hebben ingestemd (bijvoorbeeld per referendum).
  2. Vluchtelingen moeten voorrang krijgen op de woning- en arbeidsmarkt. Ook als ik daardoor zelf langer op een woning of werk moet wachten.
  3. Vluchtelingen die de wet overtreden moeten direct terug naar hun eigen land.

De discussie werd geleid door moderator Kunta Rincho.

In de discussie stelden leerlingen de vraag in hoeverre de woonproblematiek voor migranten nu opgelost gaat worden. Zij merken nog weinig vooruitgang. Vaihishta benadrukte dat ook middelbare scholieren van 16 en 17 jaar oud kunnen stemmen bij verkiezingen voor nieuwe stadsdeelcommissies en zo hun invloed kunnen laten gelden. Dat aale grote beslissingen politieke beslissingen zijn dus dat kiezen en dus keuzes maken van belang zijn. 

In vergelijking met vorige uitvoeringen van DRM viel op dat veel meer spontaan en intensief werd gediscussieerd, met doorgaans goede opbouw van de betogen. De voorbereiding en verdieping in de klassen tijdens de verschillende lessen heeft duidelijk geholpen.

Dag rechten van de mens 2019

Voor de zevende keer werd in samenwerking met het ir.Lely college de dag van de rechten van de mens 'gevierd' op 10 december 2019. 

Dit jaar stond het recht op leven centraal. 
Artikel 3 - Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Omdat het klimaat een actueel onderwerp is en daar veel over wordt gesproken en de gevolgen wereldwijd zichtbaarder worden was hier de focus op. 

Moet er geen recht bijkomen die klimaatvluchtelingen bijvoorbeeld beschermd. Wat gebeurd er met een land dat dreigt te verdwijnen onder de zeespiegel. Wat kunnen we zelf doen. Kunnen we wel iets zelf doen? 

De leerlingen hebben zich in voorbereidende lessen met dit onderwerp bezig gehouden. Door een aantal presentaties en natuurlijk het debat onder leiding van Evanne Novak was het een nuttige, leerzame en ook vrolijke ochtend. 

In bijgaande foto's een impressie van deze ochtend. 

 

Dag rechten van de mens 2018

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens organiseerden maandag 10 december 2018 het Lely Lyceum en het Comité 4 en 5 mei Amsterdam Zuidoost een debatochtend voor leerlingen van de 4e en 5e klas havo/vwo.

Na de opening door de Rector Jeroen Rijlaarsdam en een inleiding van de voorzitter van het Comité 4 en 5 mei, Janneke Roos, was er een lezing van Patrick Dering over zijn werk bij Shelter City: een stichting die mensen die in hun eigen land vervolgd of bedreigd worden, opvangt, traint en weerbaar maakt, waardoor ze sterker verder kunnen met hun acties of het verdedigen van hun standpunt. Het debat werd geleid door Saskia Bosnie, zij is actief in Zuidoost op het gebied van buurtparticipatie. Aan de hand van een aantal stellingen over mensenrechten, rechten van jongeren en Nederland en mensenrechten ontstond er een levendig debat tussen de leerlingen.Als afsluiting was er voor iedereen de mogelijkheid een brief te schrijven aan de regering van één van de vrouwelijke mensenrechtenactivistes van de ‘Write-for-Rights’ actie van Amnesty. Het was een geslaagde ochtend!

fotos van deze dag vindt u hier

Kind zijn in de oorlog, vergeet ‘t maar

Documentaire “Kind zijn in de oorlog, vergeet ‘t maar”
Ter gelegenheid van het vieren van de bevrijding van het voormalige Nederlands Indie, op 15 augustus 1945, bracht het 4en5 mei CAZ een documentaire uit, gemaakt in samenwerking met filmmaakster Petra Hofmeester, leerlingen van de Holendrecht School, Reggie Baay, mevrouw L. Cruden, mevrouw Andrée van Esch, dr Henk Bakker en anderen. Op Youtube: link naar de livestream

Lees meer …Kind zijn in de oorlog, vergeet ‘t maar

Dag rechten van de mens

Het comite schenkt ook aandacht aan de dag van de rechten van de mens. In samenwerking met de SGR scholengemeenschap in Amsterdam Zuidoost wordt er al een aantal jaren een dagdeel met de school geprogrammeerd over een actueel thema.