Skip to main content

Dag rechten van de mens 2022

beeld van het debat

Dag van de Rechten van de Mens (DRM) op 19 december 2022 Lely Lyceum

Zoals ieder jaar organiseert ons comité samen met het Ing.Lely lyceum in Reigersbos rondom de dag van de rechten van de mens een debat rond één van de mensenrechten. Dit jaar stond het thema vluchtelingen centraal.

Het thema was “Wat zou jij willen en kunnen inleveren van je persoonlijke leefomstandigheden ten behoeve van vluchtelingen in nood? Dilemma’s rondom migratie, asiel en het Vluchtelingenverdrag´

Vooraf waren in kleinere HAVO4 leerling groepen vijf kranten artikelen bestudeerd die gingen over de vluchtelingen problematiek. Met name over de huisvestingsproblematiek en de autonomie van de betrokken gemeenten: Artikelen over Ter Apel, Het cruiseschip als huisvestingsplaats, het voorrangsbeleid van de gemeente Utrecht, over de opvang in de gemeente Wijk bij Duurstede en het gedoe met het hotel in Tubbergen.

Aan de hand van 8 opdrachten moeten de leerlingen tot meer inzicht komen om later in het plenaire debat hierover te kunnen meepraten.

Het doel van deze opdracht was het enigszins thuisraken in de problematiek, en het oefenen in het debatteren hierbij. Eén en ander was nog onderbouwd door lessen Maatschappijleer die gingen over verschillende soorten migranten en vluchtelingen, en hun rechten zoals vastgelegd in internationale verdragen.

Op de dag zelf op 19 januari werden de uitkomsten van deze discussies per krantenartikel in 5 groepen met elkaar vergeleken.

Hierna werd centraal gedebatteerd door de circa 60 betrokken leerlingen.

Vayhishta Miskin, stadsdeelbestuurder in Zuidoost was gevraagd om een beeld te schetsen van het werk dat o.a. door Stadsdeel Zuidoost  wordt gedaan op het gebied van opvang van vluchtelingen en andere migranten. Over wat je kinderen kunt laten doen in de noodopvang. En over wat een stadsdeelbestuurder zoal tegenkomt bij de opvang van vluchtelingen in Zuidoost.

Er werd hierna intensief gediscussieerd aan de hand van een volgende set stellingen:

  1. Gemeenten moeten asielzoekers alleen toelaten als de eigen burgers hiermee hebben ingestemd (bijvoorbeeld per referendum).
  2. Vluchtelingen moeten voorrang krijgen op de woning- en arbeidsmarkt. Ook als ik daardoor zelf langer op een woning of werk moet wachten.
  3. Vluchtelingen die de wet overtreden moeten direct terug naar hun eigen land.

De discussie werd geleid door moderator Kunta Rincho.

In de discussie stelden leerlingen de vraag in hoeverre de woonproblematiek voor migranten nu opgelost gaat worden. Zij merken nog weinig vooruitgang. Vaihishta benadrukte dat ook middelbare scholieren van 16 en 17 jaar oud kunnen stemmen bij verkiezingen voor nieuwe stadsdeelcommissies en zo hun invloed kunnen laten gelden. Dat aale grote beslissingen politieke beslissingen zijn dus dat kiezen en dus keuzes maken van belang zijn. 

In vergelijking met vorige uitvoeringen van DRM viel op dat veel meer spontaan en intensief werd gediscussieerd, met doorgaans goede opbouw van de betogen. De voorbereiding en verdieping in de klassen tijdens de verschillende lessen heeft duidelijk geholpen.