Skip to main content

Anda Kerkhoven

Anda Kerkhoven (St. Cloud 10 april 1919 – Glimmen, 19 maart 1945), is telg van een bekende Indische familie in de thee Zij studeert in Groningen als de oorlog uitbreekt. Al snel treedt zij toe tot een verzetsgroep, die zich bezighoudt met het vervalsen van voedselbonnen en persoonsbewijzen. Vlak voor de Bevrijding wordt zij gefusilleerd. Neef Vincent Kerkhoven heeft veel informatie over zijn tante verzameld en onderhoudt een website ter ere van haar: http://www.andakerkhoven.nl/

"Ziet U haar daar lopen in haar schamele kleding en op haar afgetrapte schoenen, haar eeuwige tas om de nek, een glimlach op haar gezicht? Ze moet zeker aan wat prettigs denken, ze kan nog een mens helpen. Ze lacht niet om de kleinzielige wereld om haar heen; anderen lachen wel om haar uiterlijk, niet wetende, dat daar een van de grootste mensen loopt; want vrienden, helpen om te helpen, zonder eigenbaat, zonder op eerbetoon te rekenen, is zeldzaam.
Om een eenvoudig voorbeeld te noemen. Wanneer zij nu nog leefde, zou zij een NSB-er, die in nood verkeerde, zeker helpen; ik geloof zelfs, dat zij de menschen die haar gemarteld hebben, nog zou helpen, wanneer ze haar dat zouden vragen. Haar vertrouwen in het goede van de mens was geweldig groot en haar gevoel voor vrijheid en onafhankelijkheid, voor waarheid en rechtvaardigheid was zo sterk ontwikkeld, dat zij zelden begrepen werd."