Skip to main content

Kind zijn in de oorlog, vergeet ‘t maar

Documentaire “Kind zijn in de oorlog, vergeet ‘t maar”
Ter gelegenheid van het vieren van de bevrijding van het voormalige Nederlands Indie, op 15 augustus 1945, bracht het 4en5 mei CAZ een documentaire uit, gemaakt in samenwerking met filmmaakster Petra Hofmeester, leerlingen van de Holendrecht School, Reggie Baay, mevrouw L. Cruden, mevrouw Andrée van Esch, dr Henk Bakker en anderen. Op Youtube: link naar de livestream

We kunnen ruwweg twee categorieën van kinderen onderscheiden: die tijdens WO2 in Nederlands Indië direct met geweld te maken kregen, zowel binnen de interneringskampen als daarbuiten. Daarna volgden de Bersiap en de politionele acties. Kinderen stonden toen bloot aan het ondergaan of aanschouwen van verschillende vormen van geweld: lijfelijk, verbaal en seksueel

Na deze oorlogen kregen kinderen (2de en derde generatie) ook nog te maken met de trauma’s en het daaruit voortvloeiende zwijgen van hun ouders, of geweld of anderszins, hetgeen hun eigen ontwikkeling negatief kon beïnvloeden.
Kinderen van deze tijd die te maken krijgen met een oorlog- of geweldsituatie, staat eenzelfde lot te wachten.
Met deze documentaire heeft het 4en5 mei CAZ beoogd een bijdrage te leveren aan het doorbreken van deze vicieuze geweldcirkel. Dit willen we doen door aandacht te vragen bij opvoeders en het brede publiek voor de patronen die zich hebben ontwikkeld in de groei van kinderen en jonge volwassenen ten gevolge van trauma’s van oorlogsgeweld.
Ook hopen we bij te dragen aan het genereren van meer respect voor de rechten van het kind en het scheppen van een veilige omgeving voor opgroeiende kinderen met oorlogstrauma’s, zodat ze ook kind kunnen zijn.

De twee vrijheids-dagen, 5 mei en 15 augustus, herinneren ons aan de betekenis van de bevrijding en helpen ons het menselijk en universele streven naar vrijheid te beleven.