Skip to main content

Verslag van de herdenking in Driemond op 17-04-2023

Op 17 april vond de jaarlijkse herdenking in Driemond plaats samen met de twee basisscholen uit Driemond. De Cornelis Jetses- en Jan Woudsmaschool. De dorpsraad Driemond faciliteerde de bijeenkomst, in de aula, met koffie, thee en limonade voor de kinderen. 
Deze herdenking past in een inmiddels jarenlange traditie waarbij het beeldje 'ongebroken  verzet 1949-1945. Het gedenkteken is geschonken door de familie Van Lith aan de begraafplaats in Driemond. Meer informatie over de geschiedenis van dit beeldje kunt u hier vinden

De herdenking vond plaats onder leiding van het bestuurscommissielid van Weesp-Driemond mevrouw Melati Paät, die als ceremoniemeester optrad en ook een korte toespraak hield. 

De kinderen van de beider scholen lazen gedichten voor. Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus werden er bloemen gelegd. 

Ook worden er dan bloemen gelegd bij een ander gedenkteken op deze begraafplaats. Het staat ook bekend als het monument voor onze jongens. Het Herinneringsmonument in Driemond is opgericht ter nagedachtenis aan alle gesneuvelden in Indonesië. Meer informatie over de geschiedenis van dit gedenkteken kunt u hier vinden

Onderstaand een foto impressie van deze herdenking.