Skip to main content

Herdenking Erebegraafplaats Loenen 4 mei 2017

Herdenking Erebegraafplaats Loenen 4 mei 2017
Op donderdag 4 mei 2017 stonden jongeren en ouderen op Nationaal Ereveld Loenen samen stil bij de nationale dodenherdenking. Op die dag werden alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. Mannen, vrouwen en kinderen waarvan er bijna 4000 hun laatste rustplaats gevonden hebben op het ereveld.
Velen zijn hier herbegraven, Anton de Kom is een van hen.
Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp stond tijdens de herdenking stil bij de vele verhalen van pijn en verdriet op het ereveld en bezocht de graven van de militairen die zijn omgekomen tijdens recente VN Vredesmissies in Libanon, Joegoslavië, Afghanistan en Mali.

De deelname aan de herdenking op het Ereveld Loenen is in overleg met het Landelijk Overleg Minderheden en met de Oorlogsgravenstichting tot stand gekomen.
Jaarlijks worden hier ook de verzetsmensen van de Oost en de West van het voormalige Koninkrijk herdacht. De deelnemende organisaties legden een koepelkrans onder aanvoering van Majoor Elvis Manuela, voorzitter van het Multiculturele Netwerk Defensie. Naast MND legden Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), Surinaams Inspraakorgaan (SIO), Moluks platform BUAT, Stichting 4/5 Mei Comité Amsterdam Zuidoost, en Stichting Nusantara Amsterdam bloemen.