Skip to main content

Herdenking 4 mei 2018 in Holendrecht

panorama

Een paar honderd mensen, jong en oud kwamen op deze 4de mei bijeen om te herdenken en gedenken.

Het thema van dit jaar voor de herdenking was "Verzet met als motto en doel ‘Geef vrijheid door!"
De verschillende sprekers gingen ieder op eigen wijze op dit thema in. 

Janneke Roos voorzitter van ons comité zei in haar toespraak onder andere: 
".....Dat onze vrijheid en vrede niet als vanzelfsprekendheden ervaren worden, blijkt uit een onlangs door het nationaal 4/5 mei Comite gehouden onderzoek. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om deze waarden nu en in de toekomst te beschermen en te behouden. We zagen in de tweede wereldoorlog hoe Joden, Roma, mensen met een beperking en mensen met een andere sexuele geaardheid door de Duitse bezetter, en verzetshelden gevangen werden gezet en vernietigd....... "  De hele toespraak van Janne Roos vindt u hier

Gregory van Geene, rechercheur, vice-voorzitter Caribisch Netwerk Politie NL stond stil bij de eigen familie geschiedenis maar met een blik naar het heden en de toekomst. 
"... Tegen mijn generatie wil ik zeggen: wij zijn de toekomst. Een generatie met een andere kijk op de wereld, die van zich laat horen, die diverser is dan ooit te voren, maar met op heel veel vlakken een gedeelde geschiedenis.
Leer van de generaties voor ons. Herdenk de mensen die in heel het koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen in hun strijd tegen onrechtvaardigheid, en voor onze vrijheid. Leer ook van de fouten die toen zijn gemaakt........" Zijn toespraak vindt u hier

Lucia Martes directeur van Profor sprak ook over haar persoonlijke geschiedenis die ze pas kort geleden ontdekte. 
"..... Mijn eigen vader werd vanuit Suriname overgebracht naar Curacao en nam deel als militair bij gevaarlijke munitietransporten en de onderzeeduikboot. Het was voor mij een confrontatie met het verleden; immers ik wist niets van deze voorgeschiedenis......" haar toespraak kunt u hier lezen.

Andro Bottse lid van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost, sprak vooral ook de bezoeker aan: Wat zou u doen?  Zijn toespraak is hier te lezen.

De herdenking werd voorafgegaan door een stille tocht begeleid door de Koninklijke Muziekvereniging Tavenu, de muzikale omlijsting werd verzorgd door Young Released

Na de twee minuten stilte werden er bloemen en kransen gelegd, wie er allemaal bloemen en kransen hebben gelegd kunt u hier lezen.

De traditionele erewacht en ondersteuning bij de bloemen werd zoals ieder jaar weer verzorgd door Scouting Holendrecht. 

Een foto impressie van de herdenking vindt u hier 

 

 

 

 

 

 

Herdenking Driemond april 2018

Verslag van de herdenking in Driemond op 11 april 2018.

Bij het monument ‘Ongebroken Verzet’ op de Begraafplaats in Driemond hing woensdag 11 april 2018 de vlag halfstok. Bloemkransen en witte rozen lagen klaar voor de jaarlijkse Verzetsherdenking, die er voor de vierde keer plaatsvond. Zoals altijd is het een mooie, ingetogen bijeenkomst waarbij stil wordt gestaan bij alle mensen die zich hebben ingezet voor de verdediging van de vrijheid en die slachtoffer van een oorlog zijn geworden.
Om 11 uur opende ceremoniemeester Hennie Knapen de herdenking en heette alle aanwezigen van harte welkom.

AnneMarie Tiebosch, vrijwilliger van het comité 4en5 mei Zuidoost startte met een gedicht 'Hoe graag ik zou willen vliegen' van de Russische dichter Osip Mandelstam, een vers dat hij in 1937 schreef voor zijn vrouw Nadjezdja vanuit zijn verbanningsoord in het ijskoude Siberië. Zij heeft jarenlang het werk van haar man in haar geheugen opgeslagen en bewaard. Lang na de dood van Mandelstam werd zijn werk het land uitgesmokkeld en in Amerika uitgegeven. Zo heeft de kracht van de liefde van Nadjezdja voor Osip en voor zijn werk de brute macht van het Stalinisme getrotseerd en in feite overwonnen.

Lees meer …Herdenking Driemond april 2018

Herdenking Erebegraafplaats Loenen 4 mei 2017

Herdenking Erebegraafplaats Loenen 4 mei 2017
Op donderdag 4 mei 2017 stonden jongeren en ouderen op Nationaal Ereveld Loenen samen stil bij de nationale dodenherdenking. Op die dag werden alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. Mannen, vrouwen en kinderen waarvan er bijna 4000 hun laatste rustplaats gevonden hebben op het ereveld.
Velen zijn hier herbegraven, Anton de Kom is een van hen.

Lees meer …Herdenking Erebegraafplaats Loenen 4 mei 2017

Driemond 2017

In 2015 is er met Driemond een Herdenking in Zuidoost bij gekomen. Deze vindt plaats op 15 april omdat op die datum de laatste verzetsheld is gefusilleerd in Amsterdam. In Driemond staat op de Algemene Begraafplaats een voorstudie van het monument “Ongebroken Verzet 1940-1945” (het grote beeld staat in Rotterdam). Het beeld van Hubert van Lith (1906-1977) is geschonken aan de begraafplaats door zijn dochter Nel van Lith. Hubert van Lith heeft zelf deelgenomen aan het verzet, meegewerkt aan het drukken van de illegale Waarheid en het vervalsen van persoonsbewijzen.
Het 4en5 mei CAZ werkt samen met de Dorpsraad Driemond, de Historische Kring Driemond en de basisscholen van Driemond.

Lees meer …Driemond 2017

4 mei herdenking 2017

De herdenking 2017 begon zoals altijd met om 19.15 uur de stille tocht vanaf station Holendrecht. Ceremoniemeester Hennie Knapen sprak een welkomstwoord uit en hield Janneke Roos, voorzitter van het 4en5 mei CAZ, haar toespraak.
De gast van dit jaar Groen Links-raadslid was Simion Blom, inwoner van Zuidoost. Hij vertelde over de oma van een goede schoolvriendin van hem, die als enige van de familie de Holocaust had overleefd.

Lees meer …4 mei herdenking 2017