Doelstellingen

De doelstelling van Stichting 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost (4en5 mei CAZ) is het bewerkstelligen van een blijvende verbinding van de vier en vijf meidagen met de 14 en 15 augustusdagen. Het ging en gaat om de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep hiervan, de barre periode van onvrijheid en onmenselijkheid. Tegelijkertijd wordt met de viering van vrijheid op 5 mei en 15 augustus het huidige Nederlandse Koninkrijk er aan herinnerd dat oorlog en andere vergelijkbare misdaden tegen de mensheid ons bestaansrecht aantasten en nooit meer zouden mogen. Hierbij staan respect voor mensenrechten en diversiteit centraal.