Skip to main content

Ons comtié zoekt nieuwe bestuursleden

Ons comité zoekt nieuwe bestuursleden. Wij nodigen nadrukkelijk jongen mensen uit om ons bestuur te versterken.
Maar ook als u als vrijwilliger voor ons comité wilt werken bent u van harte welkom. 

 Vacatures Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost 

De Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost  is op zoek naar actieve bestuursleden.

Vindt je het belangrijk dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht blijven worden in Nederland,  verworven vrijheden gevierd blijven worden, meldt je dan aan als bestuurslid.

Wij zijn een kleine vrijwilligersorganisatie die in Amsterdam Zuidoost sinds vele jaren evenementen en educatieve activiteiten organiseert rond de jaarlijkse dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Ook besteden wij aandacht aan de bevrijding van voormalig Nederlands-Indië op 15 augustus en aan de dag van de rechten van de mens. 

Het bestuur van onze stichting bestaat momenteel uit 5 leden, met een  voorzitter,  secretaris en penningmeester.  Onze werkwijze is projectmatig, in werkgroepjes.

Voel je je aangesproken om deel te nemen aan onze activiteiten als bestuurslid? Ook al heb je nog geen bestuurlijke ervaring maar wil je je wel voor langere tijd aan onze organisatie verbinden dan is dit ook een kans om deze bestuurlijke ervaring op te doen.  Voor ervaren bestuurders is uiteraard plaats bij onze organisatie.

Je kunt veel vrijheid verwachten in de manier waarop je werkt; het 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost wordt gevormd door een ondernemende, creatieve en enthousiaste groep mensen die collegiaal en met minimale hiërarchie met elkaar omgaat en waar sfeer, attitude, intrinsieke motivatie en respect voor de kernwaarden van belang zijn. 

Geïnteresseerden die hun ervaring als vrijwilliger in een werkgroep of in een bestuursfunctie willen inzetten, of deze willen opdoen, nodigen we graag uit voor een kennismakingsgesprek.  

Onze voorzitter Hans Mooren is voor informatie beschikbaar. Tel: 06 27017843

Het bestuur

Bestuur maart 2020
Hans Mooren – voorzitter, communicatie
Léon Vlasbom - penningmeester
Maureen Healy - algemeen bestuurslid
Angelique Hoogmoed - algemeen bestuuslid

Adviseurs :
Herman Morssink; creatief adviseur
Jules Rijssen
Saskia Bosnie
Peter Rodrigues 


 

 

 Post adres:
Kolfschotenstraat 213, 1104nx Amsterdam
Email 4en5mei.zuidoost@gmail.com 
KvK 34333116 – Triodos-bank IBAN NL11TRIO0390209791

Doelstellingen

Het 4en5 mei Comité Amsterdam Zuidoost streeft naar het bewerkstelligen van een blijvende verbinding van de herdenking van slachtoffers van WO2 in het gehele toenmalige Koninkrijk der Nederlanden, en viering van de bevrijding van Nederland (inclusief Suriname en de Antillen) in mei, met de herdenking  en bevrijding van het voormalig Nederlands Indië in augustus. Door middel van herdenken, voorlichting, educatie en debat. Het Comité herdenkt ook slachtoffers in de nasleep van WO2 en van vredesmissies. De universele mensenrechten staan centraal bij het werk van het  Comité.