Skip to main content

Het bestuur

Bestuur maart 2020
Hans Mooren – voorzitter, communicatie
Léon Vlasbom - penningmeester
Maureen Healy - algemeen bestuurslid
Angelique Hoogmoed - algemeen bestuuslid

Adviseurs :
Herman Morssink; creatief adviseur
Jules Rijssen
Saskia Bosnie
Peter Rodrigues 


 

 

 Post adres:
Kolfschotenstraat 213, 1104nx Amsterdam
Email 4en5mei.zuidoost@gmail.com 
KvK 34333116 – Triodos-bank IBAN NL11TRIO0390209791

Doelstellingen

Het 4en5 mei Comité Amsterdam Zuidoost streeft naar het bewerkstelligen van een blijvende verbinding van de herdenking van slachtoffers van WO2 in het gehele toenmalige Koninkrijk der Nederlanden, en viering van de bevrijding van Nederland (inclusief Suriname en de Antillen) in mei, met de herdenking  en bevrijding van het voormalig Nederlands Indië in augustus. Door middel van herdenken, voorlichting, educatie en debat. Het Comité herdenkt ook slachtoffers in de nasleep van WO2 en van vredesmissies. De universele mensenrechten staan centraal bij het werk van het  Comité.