• Start
  • Indië lezing maart

weer kaarten beschikbaar voor 10e Indiëlezing

Tot onze grote vreugde, kunnen wij u melden dat in het licht van de recente aanpassingen in het Covid beleid, de zaal voor de Indiëlezing helemaal open gaat op 25 september. Dit betekent dat mensen zich nu wederom kunnen aanmelden bij de OBA met de volgende link voor het programma - 10e Indiëlezing – Van ver gekomen – De migratie van Chinezen uit Indonesië Nederland   https://www.oba.nl/agenda/oosterdok/10eindielezingvanvergekomendemigratievanchinezenuitindonesienaarnederland.html 

 

Wel graag uw aandacht voor het volgende:

1.       U dient een coronacheck of recent negatief testbewijs te kunnen laten zien, en een ID. Zie ook de tekst op de OBA-website: Conform de nieuwe Coronarichtlijnen van de overheid wordt bij dit programma bij de ingang gevraagd naar je Corona QR code. Kom in verband met deze extra check daarom op tijd en neem je QR code mee. 

2.       Tijdens de inloop zal u helaas geen koffie of thee kunnen worden aangeboden. Aan het eind van het programma zal dit wel het geval zijn.

4.       Degenen die zich al hadden aangemeld, en toegelaten waren, hoeven zich niet nogmaals aan te melden.

10e Indië lezing: van ver gekomen 25 september 2021

10e Indiëlezing – ‘Van ver gekomen’ - De migratie
van Chinezen uit Indonesië naar Nederland
25 september 2021, van 14:00 tot 16:00 | OBA Oosterdok
Kosten: toegang gratis | aanmelden verplicht

De Indië Lezing is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het 4en5 mei Comité
Amsterdam Zuidoost en het Indisch Herinneringscentrum stilstaan bij de overgave van
Nederlands-Indië naar Japan in maart 1942 en de gevolgen daarvan.
In de tiende editie van de Indië Lezing gaan we in op de geschiedenis van de Chinezen uit
Indonesië en hun migratie van postkoloniaal Indonesië naar Nederland. Wat waren hun
beweegredenen om naar Nederland te komen? En hoe ging het hier? Patricia Tjiook Liem,
voorzitter van het Chinese Indonesian Heritage Center, neemt ons mee naar deze boeiende,
soms onbekende migratiegeschiedenis. Met als moderator Lina Sidarto, persoonlijke verhalen
van mevrouw Twie Tjoa en de heer Han Sing Liem, een tafelgesprek en omlijst door Chinese
muziek.

Programma
13.30 – Inloop
14.00 – Start programma door Lina Sidarto en Janneke Roos
14.10 – Lezing door Patricia Tjiook Liem
14.30 – Muziek van Anna Zhu
14.35 – Het persoonlijke verhaal van Han Sing Liem en Twie Tjoa
15.05 – Korte pauze
15.15 – Tafelgesprek met alle drie de sprekers en kleindochter Noa Liem
15.35 – Q&A met het publiek, ook met de mensen thuis
16.00 – Einde programma

Organisatie: 4/5mei Comité Amsterdam Zuidoost, Indisch Herinneringscentrum en het Chinese
Indonesian Heritage Center.

De toegang is gratis, aanmelden verplicht en kan via deze link

Voor wie er niet bij kan zijn: het programma is ook gratis online te volgen via deze link

Bereid je voor op je bezoek aan de OBA en doe de gezondheidscheck voordat je naar de OBA
komt.
OBA Oosterdok | Oosterdokskade 143 | 1011 DL Amsterdam
T: 020-5230900 | E:  

 

 

verslag 8e Indië-lezing 2019

Op zaterdagmiddag 9 maart 2019 vond in het OBA Theater van het Woord in Amsterdam de achtste Indië-lezing plaats met als thema ‘Migratie en aanpassen’ vanuit 3 perspectieven. Waarbij de stelling ‘de Indische gemeenschap is hét schoolvoorbeeld van succesvolle integratie’ als uitgangspunt was meegegeven aan 3 sprekers: Leo Lucassen (1959), directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Siem Boon (1964): werkt al haar hele leven voor de Tong Tong Fair in Den Haag, in diverse functies, sinds begin 2017 als directeur. En historicus Lara Nuberg (1990), doet onderzoek voor diverse organisaties en instellingen en blogger van https://www.gewooneenindischmeisje.nl/

Lees meer: verslag 8e Indië-lezing 2019

Verslag Indië lezing 2018

Oorlog en HerinneringOp zaterdagmiddag 10 maart 2018 vond in het OBA Theater van het Woord in Amsterdam de zevende Indiëlezing plaats met als thema Oorlog en Herinnering. Met als hoofdspreker Reggie Baay, onafhankelijk onderzoeker en schrijver, gespecialiseerd in de koloniale en postkoloniale geschiedenis en literatuur van het vroegere Nederlands-Indië /het huidige Indonesië.

'Ik besef dat het een illusie is te denken dat een mens ongeschonden blijft als de generatie voor hem deelgenoot is geweest van een ellendige oorlog, of, zoals veel mensen uit Indië, van twee elkaar opvolgende ellendige oorlogen.' – Reggie Baay. Leergierig stromen de bezoekers binnen.
Van heinde en ver gekomen, jongere, oudere en heel oude zoekers naar de verbinding van ieders persoonlijke herinnering met het collectief gebeuren dat startte op 8 maart 1942 in voormalig Nederlands-Indië, zich voortzette in de bersiaptijd van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, tot het uitroepen van de Indonesische Republiek en de naweeën hiervan. Koloniale geschiedenis, moreel appèl, als rode draad door de generaties heen.

Lees meer: Verslag Indië lezing 2018

6e Indië lezing 2017

De zesde Indië-Lezing op 11 maart 2017 in Theater van het Woord op de hoogste etage van de OBA, stond in het teken van de vrouwen die binnen en buiten de kampen verbleven tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.
Het thema was “En toen stond ik er alleen voor”. De bijeenkomst werd livestream uitgezonden via Facebook: link naar livestream . Aanleiding daarvoor was mede dat er meer aanmeldingen waren dan de 250 die in de zaal zouden passen.
Hoogleraar van het Indisch Herinneringscentrum Remco Raben verduidelijkte hun positie en bouwde een brug tussen de analytisch fragmentarische historie en de ervaringsverhalen van de vrouwen. Tijdens de oorlog en in de extreem gewelddadige (Bersiap)tijd daarna. Respect voor al die moedige en liefdevolle vrouwen die buiten en binnen de kampen, zo goed en zo kwaad als het ging, het beste ervan wisten te maken … voor zichzelf en voor hun kinderen!
Singersongwriter Robin Block droeg als 3e generatie op inspirerende wijze eigen gedichten voor. Eén ervan werd speciaal voor deze lezing gemaakt.

Zo’n 250 bezoekers konden luisteren naar het vrouwenkoor “Malle Babbe” dat Indonesische liederen zong uit die tijd. Malle Babbe herdenkt daarmee het koor dat in de Japanse concentratie kampen op Sumatra liedjes neurieden, zingen mocht daar niet. Aan het eind van de bijeenkomst was er een ronde tafel gesprek over het onderwerp van deze dag.

De Indië-Lezing werd ondersteund door een bijdrage van het vfonds.
 

Abonneer u op deze site

feed-image abonneer u op deze site