verslag 9e Indië-Lezing 7 maart 2020

Pagina 6 van 9: Hoe verder

Treffend werd de ontmoeting tussen de drie spreeksters bij het tafelgesprek, begeleid door Murjani Kusumobroto rondom de vragen: Hoe gaan we nu verder? Welke raakvlakken en verschillen zijn er? Wat kunnen we leren van deze historie? Dido benadrukte het belang dat vrouwelijke schrijfsters opstaan, waarbij Sandra aanvulde hoe haar onderzoek gedurende 5 jaar het eigen besef verdiepte van de relatie met voormoeders en Suze sprak over de behoefte om vrouwelijke geschiedenis te ontdekken, opdat vrouwen dit willen doorgeven. Alle drie vonden in hun onderzoek weerklank van vrouwen die meer gericht waren op ‘het samen goed hebben’, dan op ‘macht hebben’. Een gezicht van menselijkheid doorgeven aan nieuwe generatie studenten, scholieren, juist door historische feiten van levenservaringen waar deze vrouwen voor staan, te verantwoorden. Het overstijgen van schaamte, het voelen van menswaardigheid als njai in de twee culturen, voedt ieders inzicht en leergierigheid over menselijkheid. Kennis over de VOC van de 17e en 18e eeuw toegankelijk maken door ware persoonlijke verhalen te delen, inspireert een lerend wij-gevoel. In plaats van een wij- versus zij-besef.

Hier de link naar de video van de bijdrage

We'll meet again
Pagina