Skip to main content

De 10e Indiëlezing 2021

Pagina 5 van 5: Tafelgesprek o.l.v. Lina Sidarto

Tafelgesprek 

10e indie lezing 25 09 2021 216
Noa Liem, de kleindochter van Han Sing Liem, sloot aan bij het tafelgesprek en gaf toe dat ze onder de indruk was over wat er was verteld, over de feiten die ze eerst niet wist maar nu weet en het bijzondere over haar eigen opa. Ze vroeg zich af wat de eerste of tweede generaties belangrijk vonden om te bewaren of bewaard te worden voor de volgende generatie. Waarop Patricia antwoorde dat dat de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië zou moeten zijn. Over deze geschiedenis is nog weinig bekend. De eerste en tweede generatie hebben de geschiedenis niet overgedragen omdat men onvoldoende wist over hun algemene geschiedenis. Patricia legde uit dat de eigen familiegeschiedenis wel werd verteld maar men ook de algemene geschiedenis moest weten om die familiegeschiedenis in die context te kunnen plaatsen. Ze benadrukte: “Als we onze eigen geschiedenis niet kennen, zou dat verloren gaan”. Tjoa sloot daarbij aan dat zij dit ook belangrijk vond en dat de overdracht van kennis simpelweg gedaan kon worden door verhalen met elkaar te delen. 

De identiteitskwestie werd ook besproken in het gesprek. De sprekers gaven toe dat ze een mix van alle culturen zijn, of zoals wat Patricia het noemde: “een samenraapsel van verschillende culturen”. Patricia voegde daarna nog toe dat zij desondanks zichzelf bleef. In Nederland voelde ze zich dan ook Nederlands. Ze was van mening dat men zich in de maatschappij moet inzetten. Participeren in de samenleving vond zij belangrijk. Tjoa, met haar multiculturele achtergrond, beschreef dat ze, afhankelijk van de context waar ze op dat moment terecht kwam, één van de vier verschillende culturen op de voorgrond kan zetten, want dat is nu eenmaal haar identiteit.

Youtube verslag


Het was erg jammer dat wegens tijdgebrek door de afgesproken tijdsduur voor de streaming, vrijwel geen tijd overbleef voor interactie met de zaal. Wel hebben dankzij de streaming inmiddels meer dan 700 mensen het programma kunnen bekijken. De link op YouTube bestaat nog steeds:  https://www.youtube.com/watch?v=_hCJv4RNpk0

Organisatie: 4/5mei Comité Amsterdam Zuidoost, OBA, het Indisch Herinneringscentrum en het Chinese Indonesian Heritage Center. 

 

Pagina